Consultantii firmei Vertical 4 Consulting sunt certificati ca evaluatori de competente profesionale in conformitate cu standardele ocupationale din domeniu. Va prezentam in cele ce urmeaza “istoria” standardelor ocupationale in Romania. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati.

Toate ocupatiile recunoscute pe teritoriul Romaniei sunt listate in Codul Ocupatiilor din Romania (COR).

Corespunzator ocupatiilor din COR, exista un set de Standarde Ocupationale. Standardele ocupaţionale sunt documente care definesc în termeni de competenţe cerinţele necesare pentru realizarea eficientă a activităţilor într-o ocupaţie.

Aceste seturi de competente cuprinse in standardele ocupationale cuprind cunostintele tehnice de specialitate, necesare la ocuparea unui post, precum si aspecte legate de atitudinea si creativitatea necesare persoanei care ocupa functia, capacitatea ei de relationare si comunicare, adaptarea la mediul de lucru respective, etc.

Foarte important este faptul ca, pentru prima oara, aceste standarde aduc in discutie si aptitudinile personale ale ocupantului unui post, ceea ce ajuta la cresterea nivelului de calitate al serviciilor prestate de angajat.

Avantajele utilizarii standardelor ocupationale sunt:

–          dezvoltarea programelor de pregatire profesionala initiala si continua adaptare a

cerintelor locurilor de munca;

–          îmbunatatirea calitatii continutului cursurilor de formare profesionala;

–          recunoasterea competentelor profesionale indiferent de modul in care au fost

dobandite;

–          asigurarea transferabilitatii competentelor de la un domeniu de activitate la

altul.

Atat programele de formare profesionala, cat si evaluarea competentelor se ghideaza dupa elementele de competenta si criteriile de realizare a acestora evidentiate de standardele ocupationale.

Urmatoarea etapa in care se folosesc Standardele Ocupationale este Standardul de Pregatire Profesionala (SPP), aplicabil in invatamant, urmand a fi introduse in programele de invatamant materii noi, adaptate cerintelor actuale.

Standardele ocupationale in Romania:

România a adoptat utilizarea standardelor ocupaţionale în a doua jumătate a anilor ’90, ca

mecanism de cooperare între furnizorii de formare şi angajatori, pentru ca educaţia şi

formarea profesională să răspundă cerinţelor pieţei muncii.

În anul 1994 a fost înfiinţat Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare (COSA),

care a dezvoltat şi aprobat metodologia de elaborare, validare şi aprobare a standardelor

ocupaţionale în concordanţă cu evoluţiile europene în domeniu. Pe baza acestei

metodologii, au fost aprobate standarde ocupaţionale din diferite domenii de activitate, ca

referenţial pentru dezvoltarea de programe de formare profesională care să răspundă

cerinţelor pieţei muncii.

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) a preluat atribuţiile

COSA în anul 2003 si în baza Acordului Tripartit, semnat în 2005, şi îndeplineşte rolul

de Autoritate Naţională a Calificărilor (ANC).

Capacitatea structurilor economiei româneşti de a îndeplini criteriile de

eficienţă şi competitivitate europene şi internaţionale depinde de reforma economică

şi socială iniţiată de Guvernul României în anii 90. Unul din obiectivele reformei

învăţământului, prevăzut în strategia de aderare a României la Uniunea Europeană,

este restructurarea pregătirii profesionale

Adoptarea în România a standardelor ocupaţionale a avut la bază nevoia de a

asigura funcţionarea unui mecanism clar de cooperare între furnizorii de pregătire şi

cerinţele reale ale locurilor de muncă.

Pe plan internaţional există o tendinţă continuu crescătoare de adoptare a unor

instrumente capabile să facă acest lucru.